1990

Nela Pocisková

Nela sa narodila 4. Októbra 1990 v Bratislave a už od útleho veku inklinovala k spevu a k umeniu všeobecne. Už ako dieťa vyhrala nejednu detskú spevácku súťaž ako napríklad - Kakaoslávici.

Nela Pocisková