Ôsmy svetadiel - Rozlúčkové turné

Legendárny muzikál inšpirovaný románom francúzskeho dramatika Alexandra Dumasa ml. s hudbou skupiny Elán, textami Borisa Filana a Petra Pavlaca a pod režisérskou taktovkou Jána Ďurovčíka lúči so svojimi fanúšikmi. Najúspešnejší slovenský muzikál všetkých čias zavíta v rámci Rozlúčkového turné týchto slovenských miest (termíny s N. Pociskovou budeme priebežne aktualizovať):

21. apríl – Martin (vystúpi aj Nela Pocisková)
22. apríl – Martin
24. apríl – Michalovce  (vystúpi aj Nela Pocisková)
26. apríl – Poprad
28. apríl – Bardejov
30. apríl – Košice (vystúpi aj Nela Pocisková)
1. máj – Košice (vystúpi aj Nela Pocisková)
2. máj – Košice
3. máj – Košice
6. máj – Ružomberok
8. máj – Bojnice
9. máj – Bojnice
27. máj – Trenčín
29. máj – Banská Bystrica
1. jún – Nové Zámky
3. jún – Levice
5. jún – Terchová
9. jún – Ružomberok
11. jún – Brezno
13. jún – Trnava
20. jún – Bratislava

14.03.2015